Masashi Koizumi's Site

Home Page

Home Page

Menu for My Pages

Natural Places in Japan

Natural Places in Japan

Yakushima macaque 96

Links for Sites Related Yakushima

Iriomote island

Oze

Yakushima 97 Contents Page

Coasts

Inakahama Beach

West coast and lighthouse

Mountains

Parks

Yakusugi land

Shiratani-unsyuikyoh

Towns

Waterfalls

Nanatuwatashi

Nagata Trail

Others

Shiretoko Contents Page

Rausu dake Io zan

Rausu dake

from Rausu dake to Futatu ike

from Futatu ike to Io zan

Furepe no taki waterfall

Shiretoko misaki

Mt. Shari dake

Others

Ballon flight (Kiyosato)

Utoro

Shima risu

Hokkaido Doto

Lake Masyu ko

Lake Kussharo ko

Kushiro Situgen Marsh

Mt. Io zan (Kawayu)

Ozegahara 97

Kamitashiro

Miharashi

mountains

Sanjo no taki

Kinu numa 97

Oku Nikko

Senjogahara

Mt.Fuji san

Hokkaido

Hokkaido (English)

Rebun,Rishiri&Wakkani

Rebun,Rishiri&Wakkani(English)

Rebun

Rishiri

Sounkyo

 • Photo Album
 • Index of Photo Album

  Index of Photo Album (Japanese)

  Yakushima Ohkabu Trail

  Yakushima Ohkabu Trail(English)

  Yakushima Okudake Moutains

  Yakushima Okudake Moutains(English)

  Yakushima Others

  Okukinu

  Oku Nikko

  Senjohgahara

  Senjohgahara(Japanese)

  Nishizawa Gorge

  Nishizawa Gorge (New)

  Nishizawa Gorge (Japanese)

  Shimanto-gawa

  Shimanto-gawa(Japanese)

  Alpen Route 1

  Alpen Route 2

  Shirakoma-ike

  Ozegahara

  Ozenuma

  Tushima Island

  Kirifuri Kogen

  Kusatu & Mt.Shirane

  Short Trips

  Hiraodai

  Mt. Takago yama

  Takago yama 2

  Takago yama (old version)

  Kurotaki Waterfall

  Mt. Kawanori san

  Daibosatu toge pass

  Kosuge rindo

  Kitayu onsen spa

  Shiriyaki onsen spa

  Unazawa keikoku

  Otake sawa otaki waterfall

  Syojigataki waterfall

  Senzoku sawa

  Nachi no taki waterfall

  Hyakuhiro no taki waterfall

  Fukuroda no taki waterfall

  Hossawa no taki waterfall

  Namegawa ohtaki waterfall

  Ojiragawa keikoku

  Kuwanoki sawa

  Hayato ohtaki waterfall

  Naena taki

  Sohtaki

 • Wildlife Photography
 • Wildlife Photography

  Yakushima Monkey 97 Page 1

  Yakushima Monkey Page 2

  Yakushima Monkey Page 3

  Nihonzaru(Japanese Macaque)

  Azuma hikigaeru(Toad)

  Dragon_Flies 1

  Dragon_Flies 2

  Dragon_Flies 3

 • Landscape Photo Exhibit
 • Page 1

  Page 2

  Page 3

 • Yosemite National Park [CA,USA]
 • Main page

  falls

  domes

  Mist Trail

  Valley

  Links

 • Shizuoka
 • Shizuoka

  Tomoegawa kadokyo

  Kawane Soko

  Nagashima

  Taiheibashi

  Taiheibashi 2

  Futamata Line

 • Trails in Shizuoka
 • Waterfalls in Shizuoka

  Abe ohtaki

  Isabu kita daki

  Ushizuma Fudoh no taki

  Utohge no taki

  Sandan no taki

  Toiguchi Fudoh no taki

  Toiguchi Asahi daki

  Garyu no taki

  Shirasawa no taki

  Shirafuji no taki

  Shirafuji no taki 2

  Fukuyo no taki

  Ryumon no taki

  Otaru no taki

  Fudo no taki

  Fudo no taki

  Otodome no taki

  Shiraito no taki

  Ikawasen haisen

  Ikawasen

  haisen

 • Links
 • Links for Search Engines

  Links for Wildlife photography

  Links for Wildlife photography (Start Point)

  Links for Landscapes

  Monkey

  Links for Pages related Monkey

  Yakushima Photography

  Links for Other Sites

  Sites for Waterfalls

  Waterfalls

  My Waterfall Pages

  Index of My Waterfall Pictures

  to Home Page

  176 Pages are on use now. December.,10,1998