Japanese
English

小庭(xiao3ting2)


2003年2月22日


常年

一月

二月

三月

四月

五月

薰衣草

六月

七月

八月九月

十月

十一月

十二月石榴(shi2liu)


落叶树带来好土壤(luo4ye4shu4dai4lai2hao3tu3rang3)
食物废物发酵为用肥料(shi2wu4fei4wufa1jiao4wei4yong4fei2liao4)