[Введение] [i ro ha ni ho he to] [chi ri nu ru wo wa ka] [yo ta re so tsu ne na] [ra mu u wi no o ku] [ya ma ke fu ko e te] [a sa ki yu me mi shi] [e hi mo se su n]

Индекс поговорок Эдо Ироха Гарута さくいん

э  а  я  ра ё  ти и 
са ма му та ри ро
мо ки кэ у  рэ ну
сэ ю  фу ви со ру ни
су мэ ко но цу во хо

ми э  о  нэ ва хэ

си тэ ку на ка то
 
 

Copyright © 1999, Nobutoshi KOHARA - project idea, index, general editing.
Copyright © 1999, Vitaly ZAGREBELNY - translation, comments.