Nordiska Musikförlaget

Warner/Chappell Music, Stockholm, SWEDEN

作曲者タイトル
Sven-Erik Bäck Behold I am making all things new
Sven-Erik Bäck Ego sum panis vitae
Sven-Erik Bäck "Herr, zu wem sollen wir gehen?"
Sven-Erik Bäck Som hjorten törstar
Sven-Erik Bäck The Transfiguration
Jan Bark Nota
Gottfrid Berg Huru ljuvliga äro icke dina boningar
Lars Edlund Gloria
Lars Edlund Körstudier
Lars Edlund Magnificat
Lars Edlund Mea culpa
Lars Edlund Missa Sancti Nicolai
Lars Edlund Nenia
Lars Edlund Tre gotländska folkvisor
Lars Edlund Två dikter av Östen Sjöstrand
Lars Edlund Tvenne folkvisor
Lars Edlund "Ty människornas högmodiga ögon"
Josef Eriksson Tonen
Eskil Hemberg Messa d'oggi op.23
Thomas Jennefelt Dichterliebe (T-])
Ingvar Lidholm ... a riveder le stelle
Ingvar Lidholm Canto LXXXI
Ingvar Lidholm De profundis
Ingvar Lidholm 4 Körer till dikter av Åke Nilsson
Ingvar Lidholm Motto
Oskar Lindberg Stjärntandningen
Otto Lindblad Vintern rasat ut.
Hildor Lundvik Det första vårrengnet
Hildor Lundvik Som ett blommande mandelträd
Hildor Lundvik Verlaine-stämning
Miklós Maros Turba
Arne Mellnäs Dream
Arne Mellnäs Succsim
Bo Nilsson Ayiasma
Bo Nilsson Der Glückliche
Otto Olsson Sex latinska Hymner op.40
1.Psalmus CXX
2.Canticum Simeonis
3.Psalmus CX
4.Jesu dulcis memoria
5.Ave Maris Stella
6.Rex gloriose Martyrum
Moses Pergament Brusala
Folke Rabe Joe's harp
Folke Rabe Pièce
Folke Rabe Rondes
 混声版
 男声版
Hilding Rosenberg Se, såsom en handsbredd
Albert Runbäck Ur Adventsbön
Sven-David Sandström A cradle song/The tyger
Sven-David Sandström Agnus Dei
Sven-David Sandström En Ny Himmel Och En Ny Jord
Sven-David Sandström Es ist genug
Henry Purcell/Sven-David Sandström Hear my prayer, o Lord
Sven-David Sandström Inkräktare i paradiset
Sven-David Sandström Läge Januari 1980
Sven-David Sandström Laudamus te
Sven-David Sandström O sanna
Sven-David Sandström Spring/Introduction/Earth's Answer
Sven-David Sandström Tre Stycken för manskör
August Söderman 6 Visor i folkton
1.Jungfrun gick åt lunden, den sköna
2.Det står en älsklig blomma
3.Min vän är den bästa
4.Och blomstren de dofta
5.Och jungfrun gick sig åt lunden
6.Pojkar och jäntor ta'n nu i ring
Eduard Tubin Complete Works for Male Choir
Lars Johan Werle Canzone 126 di Francesco Petrarca op.6
Lars Johan Werle Nautical Preludes
Lars Johan Werle trees

≪音楽出版社一覧へ戻る
▲トップページへ戻る