Kodály Zoltan ‚̍‡₯‹ΘŠy•ˆ(Editio Musica Budapest)


Vegyeskarok
o”Ŕԍ†w“ό”ԍ†w“ό“ϊw“ό“X(C)Žν•ΚŒΎŒκ
Z.6725A0034?‰‘•lYAMAHA1972‘•ˆƒ}ƒWƒƒ[ƒ‹Œκ,‰pŒκ
1Jelige -- Kis vegyeskarra
Music:Kodály Zoltan
2Jelige -- Nagy vegyeskarra
Music:Kodály Zoltan
3Köszöntő
Music:Kodály Zoltan
4János köszöntő
Music:Kodály Zoltan
5Gömöri dal
Music:Kodály Zoltan
6Esti dal
Music:Kodály Zoltan
7Az éneklő ifjúsághoz
Music:Kodály Zoltan
8Horatii Carmen -- A szép énekszó múzájához
Music:Kodály Zoltan
9Magyarország címere
Music:Kodály Zoltan
10Pange lingua
Music:Kodály Zoltan
11Régy Magyar diákköszöntő - Cohors generosa
Music:Kodály Zoltan
12Adventi ének (Veni, veni Emmanuel)
Music:Kodály Zoltan
13Naphimnusz
Music:Kodály Zoltan
14Ének szent István királyhoz -- Fiú-vegyeskarra
Music:Kodály Zoltan
15Ének szent István királyhoz -- Kisebb vegyeskarra
Music:Kodály Zoltan
16Ének szent István királyhoz -- Nagy vegyeskarra
Music:Kodály Zoltan
17Sirató ének
Music:Kodály Zoltan
18Székely keserves
Music:Kodály Zoltan
19A székelyekhez
Music:Kodály Zoltan
20Akik mindig elkésnek
Music:Kodály Zoltan
21A Magyar nemzet
Music:Kodály Zoltan
22Szép könyörgés
Music:Kodály Zoltan
23Az 50. genfi zsoltár
Music:Kodály Zoltan
24A 121. genfi zsoltár
Music:Kodály Zoltan
25Első áldozás
Music:Kodály Zoltan
26Norvég leányok
Music:Kodály Zoltan
27Örgek
Music:Kodály Zoltan
28Fölszállott a páva
Music:Kodály Zoltan
29Mohács
Music:Kodály Zoltan
30Turót ëszik a cigány
Music:Kodály Zoltan
31Molnár anna
Music:Kodály Zoltan
32Este
Music:Kodály Zoltan
33Balassi Bálint elfelejtett éneke
Music:Kodály Zoltan
34Békesség - Óhajtás - 1801. Esztendő
Music:Kodály Zoltan
35Csatadal
Music:Kodály Zoltan
36I will go look for death -- Gyászének
Music:Kodály Zoltan
37Sík sándor te Deuma
Music:Kodály Zoltan
38Media vita in morte sumus -- In memoriam Mátyás Seiber
Music:Kodály Zoltan
39An ode for music -- Óda a muzsikához
Music:Kodály Zoltan
40Liszt ferenchez
Music:Kodály Zoltan
41Jézus és a Kufárok
Music:Kodály Zoltan
42Mátrai képek
Music:Kodály Zoltan
43Zrínyi szózata
Music:Kodály Zoltan
44A szabadság himnusza (La Marseillaise)
Music:Kodály Zoltan
45A Magyarokhoz
Music:Kodály Zoltan

Férikarok
o”Ŕԍ†w“ό”ԍ†w“ό“ϊw“ό“X(C)Žν•ΚŒΎŒκ
Z.6726A02771982-10-16a’JYAMAHA1972‘•ˆƒ}ƒWƒƒ[ƒ‹Œκ,‰pŒκ
1A Magyarokhoz
Music:Kodály Zoltan
2A szabadság himnusza (La Marseillaise)
Music:Kodály Zoltan
3Jelige
Music:Kodály Zoltan
4Ének szent István királyhoz
Music:Kodály Zoltan
5A csikó
Music:Kodály Zoltan
6Esti dal
Music:Kodály Zoltan
7A nándori toronyőr
Music:Kodály Zoltan
8Emléksorok fáy andrásnak
Music:Kodály Zoltan
9A franciaországi Változáokra
Music:Kodály Zoltan
10Justem et tenacem -- Rendületlenül
Music:Kodály Zoltan
11Jelënti magát Jézus
Music:Kodály Zoltan
12Rabhazának fia
Music:Kodály Zoltan
13Katonadal
Music:Kodály Zoltan
14Hej büngözsdi bandi
Music:Kodály Zoltan
15Fölszállott a páva
Music:Kodály Zoltan
16Huszt
Music:Kodály Zoltan
17Kit kéne elvenni
Music:Kodály Zoltan
18Karádi nóták
Music:Kodály Zoltan
19Sëmmit në bánkodjál
Music:Kodály Zoltan
20Isten csodája
Music:Kodály Zoltan
21Élet vagy halál
Music:Kodály Zoltan
22Nemzeti dal
Music:Kodály Zoltan
23Bordal
Music:Kodály Zoltan

Gyermek -és nőikarok
o”Ŕԍ†w“ό”ԍ†w“ό“ϊw“ό“X(C)Žν•ΚŒΎŒκ
Z.6724A0337?’r‘άYAMAHA1972‘•ˆƒ}ƒWƒƒ[ƒ‹Œκ,ƒ‰ƒeƒ“Œκ,ƒCƒ^ƒŠƒAŒκ
1Jelige
Music:Kodály Zoltan
2Nagyszalontai köszöntő
Music:Kodály Zoltan
3Nagyszalontai köszöntő
Music:Kodály Zoltan
Angyalkert
Music:Kodály Zoltan
41.Kecskejáték
52.Tyukozas
63.Gyërty ajáték
74.Bent a Bárány, kint a farkas
85.Vásárosdi
Hat tréfás kánon
Music:Kodály Zoltan
91.Lëncse, borsó, kása
102.Madrak voltunk
113.A lëányka szótalan
124.Tyúkkergető
135.Fürdő után
146.Mikor mënten misére
15Szolmizáló kánon
Music:Kodály Zoltan
16Arany szabadság
Music:Kodály Zoltan
17Kár!
Music:Kodály Zoltan
18A juhász
Music:Kodály Zoltan
Hét könnyű gyermekkar
Music:Kodály Zoltan
191.Éva, szívem, Éva
202.Falu végén
213.Héja
224.Versengés
235.Ciróka
246.Jó gazd' asszony
257.Zöld erdőben
26Békedal
Music:Kodály Zoltan
27Az éneklő ifjúsághoz
Music:Kodály Zoltan
28Nyulacska
Music:Kodály Zoltan
29Katalinka
Music:Kodály Zoltan
30A csikó
Music:Kodály Zoltan
31Cú föl, Lovam
Music:Kodály Zoltan
32Csalfa sugár
Music:Kodály Zoltan
33Ürgeöntés
Music:Kodály Zoltan
34A süket sógor
Music:Kodály Zoltan
35Három gömöri népdal
Music:Kodály Zoltan
36Harmatozzatok!
Music:Kodály Zoltan
37Szent ágnes ünnepére
Music:Kodály Zoltan
38Jelënti magát Jézus
Music:Kodály Zoltan
39Ének szent István királyhoz
Music:Kodály Zoltan
40Ave Maria
Music:Kodály Zoltan
41Karácsonyi pásztortánc
Music:Kodály Zoltan
42A 150. genfi zsoltár
Music:Kodály Zoltan
43Újesztendőt köszöntő
Music:Kodály Zoltan
44Gólya-Nóta
Music:Kodály Zoltan
45Turót ëszik a cigány
Music:Kodály Zoltan
46Harasztosi legénynek
Music:Kodály Zoltan
47Házasodik a vakond
Music:Kodály Zoltan
48Isten kovácsa
Music:Kodály Zoltan
49Hajnövesztő
Music:Kodály Zoltan
50Ëgyetëm, Bëgyetëm
Music:Kodály Zoltan
51Harangszó
Music:Kodály Zoltan
52Gergëly-járás
Music:Kodály Zoltan
53Cigánysirató
Music:Kodály Zoltan
54Lengyel lászló
Music:Kodály Zoltan
55Méz, méz, méz
Music:Kodály Zoltan
56Táncnóta
Music:Kodály Zoltan
57Vízkereszt
Music:Kodály Zoltan
58Sëmmit në bánkodjál
Music:Kodály Zoltan
59Angyalok és pásztorok
Music:Kodály Zoltan
60Fancy -- Dal
Music:Kodály Zoltan
61Árva vagyok
Music:Kodály Zoltan
62Pünkösdölő
Music:Kodály Zoltan
Két zoborvidéki népdal
Music:Kodály Zoltan
631.Mëghalok, mëghalok
642.Piros aima mosolyog
Hegyi éjszakák
Music:Kodály Zoltan
65I
66II
67III
68IV
69V
Négy olasz madrigál
Music:Kodály Zoltan
701.Chi voul vender
712.Fior scoloriti
723.Chi d'amour sente
734.Fuor de la bella caiba
74A Magyarokhoz
Music:Kodály Zoltan
75A szabadság himnusza
Music:Kodály Zoltan
76A szabadság himnusza
Music:Kodály Zoltan

αEditio Musica Budapest ”Ε‘ ‘ˆκ——‚Φ–ί‚ι