CD 064 förklädd gud
購入番号購入日購入店(P)
CA7812002-09-27石丸電気3号店2000
TR.Titletime
Förklädd Gud op.24
Music:Lars-Erik Larsson
11.Förspel
22.Förord: Ej för de starka i världen
I.Vem spelar på en pipa
33.Kör (I)
44.II.Apollon bor i ett tessaliskt stall
III.Kring höstlig vaktelds bränder
IV.Välsignelse följer
55.Baryton & kör (II)
66.Kör (III)
77.V.Husbonden må vi prisa säll
VI.Vad faller över träden
88.Sopran & kör (IV)
99.VII.Än vandrar gudar över denna jord
VIII.Tror du att fåren skulle
IX.Bjuder ett mänskoöga
1010.Baryton & sopran (VIII)
11.Kör (IX)
11Alleluia
Music:Randall Thompson
12I will Praise Thee, O Lord op.43-3
Music:Knut Nystedt
Cantica
Music:Steve Dobrogosz
131.Deo gratias
142.In saecula saeculorum
153.In cithara
164.Dominus vobiscum
175.Benedictus Domino
Sex latinska Hymner op.40 より
Music:Otto Olsson
181.Psalmus CXX
19Stilla sköna aftontimma
Music:Oskar Lindberg
20Pingst
Music:Oskar Lindberg

合唱:Enskekde Kammarkör
指揮:Eva Karpe
管弦楽:Mediemmar ur Radiosymfonikerna([1]-[10])

nosag records レーベルの一覧に戻る