Performance tour for 6/4
in Hong Kong and Guangzhou

2-18 June 2002


4 June 2002 Public Meeting for Tianan Men 6/4 1989
at Victoria Park (We did not perform)

Chen Shi Sen (Director and Performer in Hong Kong)
TAKAHASHI Fumiko (Performer in Tokyo)
TANAKA Teruyuki (Performer in Tokyo)
ARAI Shin-ichi (Performer in Tokyo)

this web is unofficial by ARAI Shin-ichi


2 June 2002 Victoria Park, Hong Kong

Chen Shi Sen


2 June 2002 "DIZZIDENZA,Echo from Tianan Men 2002"
at Macpherson Playground Mongkok, Kowloon, Hong Kong

TAKAHASHI Fumiko


4 June 2002 Public Meeting for Tianan Men 6/4 1989
at Victoria Park (We did not perform)4 June 2002 CLUB 64
at D'Aguilar St. ,Hong Kong


7 June 2002 Guangzhou street

ARAI Shin-ichi


13+14 June 2002 Guangzhou art center (not available)

17+18 June 2002 "ARTS ATTACK"
Hong Kong Cultural Center Studio Theater


17 June 2002
Yuen Kin-Leung (Hong Kong)
Nelson Hiu + Ling Lee (Hong Kong)
Wang Chuyu (Beijing)
Shu Yang (Beijing)
TANAKA Teruyuki (Tokyo)
Chen Shi Sen (Hong Kong) + audience
Kwok Mang Ho (Hong Kong) + audience

18 June 2002
TAKAHASHI Fumiko (Tokyo) + [Nelson Hiu and Ling Lee (Hong Kong)]
Wang Chuyu (Beijing)
ARAI Shin-ichi (Tokyo)
Kwok Mang Ho (Hong Kong) + Yuen Kin-Leung (Hong Kong) + audience
Hua Ji Ming (Beijing) + Nelson Hiu (Hong Kong),
Feng Weidong (Beijing) + [Ko Siu Lan(Hong Kong)]


Drama Fire
http://www.dramafire.i-p.com
lamchungping@hotmail.com

This web site is Unofficial, designed and edited by ARAI Shin-ichi

I'd like to kiss to Mok Chiu Yu, Robin and Mokchai, Black bird, Wild OX, Tian Liu Sha and his wife, Lin Bing, Eagle, Banky, Ms. Margaret, Leung Lik, Ms. Lin in Guangzhou, Yebing, and all people who helped us in this tour.

shinichiarai@hotmail.com
Happy Japan! web

ARAI Shin-ichi WEB Top =>