Filmography


Episode number Title Appeared Monster Scenario Director Broadcast Date
01 Gori Aims the Earth !
(Gori, Chikyu o Nerau !)
HedoronTSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke
TSUCHIYA, Keinosuke
71/1/2
02 Destroy Hedoron the Polluted Monster !
(Kougai-kaiju Hedoron o Taose !)
HedoronTSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/1/9
03Terror of Greenish Moss
(Ao-midoro no Kyoufu)
Midoron, Zeron FUJIKAWA, Keisuke TSUCHIYA, Keinosuke 71/1/16
04Rah Spies on the Earth
(Rah, Chikyu-jin o Saguru)
Zeron FUJIKAWA, Keisuke TSUCHIYA, Keinosuke 71/1/23
05Terror of Polluted Human
(Kyoufu no Kougai-ningen)
giant Rah KOIKE, Kazuo TSUCHIYA, Keinosuke 71/1/30
06For the Beatiful Earth !!
(Utsukusii Chikyu no Tameni !!)
Rah No.2 KOIKE, Kazuo TSUCHIYA, Keinosuke 71/2/6
07Terror og Black
(Kuro no Kyoufu)
Gokinosaurus TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/2/13
08 Duel !! Gokinosaurus
(Ketto !! Gokinozaurusu)
GokinosaurusTSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/2/20
09Terror of Nezubirdon
(Kyoufu no Nezubahdon)
Nezubirdon TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/2/27
10Stop the Monster Train
(Kaiju-ressha o Soshi Seyo)
Nezubirdon TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/3/6
11 Dustman the Gigantic Monster Appesrs
(Kyodai-kaiju Dustman Shutsugen !)
Dustman TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/3/13
12Terror Again
(Yomigaeru Kyoufu)
Dustman TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/3/20
13 Hedoron Returns Powerfully Part 1
(Hedoron Dai-gyakushu Zenpen)
Neo-hedoron TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/3/27
14 Hedoron Returns Powerfully Part 2
(Hedoron Dai-gyakushu Kouhen)
Neo-hedoron TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/4/3
15 A Big Earthquake Strikes Tokyo
(Dai-jishin Tokyo o Osou)
Mognetudon NEMOTO, Shoji TSUCHIYA, Keinosuke 71/4/10
16 The Counterattack of Mognechudon !
(Mogunechudon no Hangeki !)
Mognetudon NEMOTO, Shoji TSUCHIYA, Keinosuke 71/4/17
17 Looked up the Flying whale, Thunder-gai !
(Sora-tobu Kujira Thunder-gei !)
Thunder-gai TSUJI, Masaki SAKAI, Takeo 71/4/24
18 Smuggled the Monster Island
(Kaiju-tou ni Sennyu Seyo)
Thunder-gai TSUJI, Masaki SAKAI, Takeo 71/5/1
19 Bakullah the Termite Monster Appear !
(Kyuuketsu-kaiju Bakurah Arawaru !)
Bakullah NEMOTO, Shohji ISHIGURO, Kohichi
ISHIGURO, Kohichi
71/5/8
20 Destroy the Bakullah's Have !
(Kaiju Bakurah no Su o Tsubuse !)
Bakullah NEMOTO, Shohji ISHIGURO, Kohichi 71/5/15
21 The Enigmatic Alien Zunou vs Giragindo
(Nazo no Zunou-seijin Tai Giragindo)
Giragindo
Alien Zunou
TAKAKU, SusumuTAKAKU, Susumu TSUCHIYA, Keinosuke 71/5/22
22 Giragindo the Dual-bladed Monster Strike Violently
(Nitou-ryu Kaiju Giragindo oh-abare !)
Giragindo
Alien Zunou
TAKAKU, Susumu TSUCHIYA, Keinosuke 71/5/29
23 Kurumanikuras the Traffic Accident monster
(Koutsuu-jiko Kaiju Kurumanikurasu !)
Kurumanikuras
Baaronsaurus
TSUJI, Masaki ISHIGURO, Kohichi71/6/5
24 Danger ! Kurumanikuras
(Ayaushi ! Kurumanikurasu)
Kurumanikuras
Baaronsaurus
TSUJI, MasakiISHIGURO, Kohichi 71/6/12
25 Two Big Operation against Magllah and Satanking
(Magurah, Satanking Nidai-sakusen !)
Satanking
Magllah
TAKAKU, Susumu TSUCHIYA, Keinosuke 71/6/19
26 The Big Battle Between Two Giant Monsters in Tokyo
(Nidai-kaiju Tokyo Dai-kessen !)
Satanking
Magllah
TAKAKU, Susumu TSUCHIYA, Keinosuke 71/6/21
27 The Decisive Battle ! 7 Giant Monsters
(Dai-gekisen ! 7 dai-kaiju)
Monster X
(Silver Robo)
Baronsaurus
Satanking
Gokinosaurus
Mognitudon
Nezubierdon
Moggus
NEMOTO, Shohji TSUCHIYA, Keinosuke 71/7/3
28 The Terrifying Attack of Salamandar
(Saramandah Kyoufu no Shuhgeki)
SalamanderTSUJI, MasakiHIGUCHI, Hiromi71/7/10
29 Kill Salamandar the Brutal Monster
(Kyouaku-kaiju Saramandah o Korose)
Salamander TSUJI, Masaki HIGUCHI, Hiromi71/7/17
30 Terror of the Tag Match Monsters landed
(Tag Match Kaiju Kyoufu no Jouriku)
Zariganindo
Spincobra
TSUJI, Masaki HIGUCHI, Hiromi 71/7/24
31 Protect that Lighthouse !
(Ano Toudai o Sukue !)
Zariganindo
Spincobra
TSUJI, MasakiHIGUCHI, Hiromi 71/7/31
32 The Three-headed Dragon Rises Again
(Yomigaeru Mitsu-kubi-ryu)
Mitsukubi-ryuh TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/8/7
33 SOS !! The Udersea Oil Field
(SOS ! Kaitei-yuden)
Mitsukubi-ryuh TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/8/14
34 The Wrath of Moonthunder
(Moonthunder no Ikari)
Moonthunder NEMOTO, Shohji@ HIGUCHI, Hiromi 71/8/21
35 IS Spectreman Dead !?
(Spectreman ga Shinda !?)
Moonthunder NEMOTO, Shohji@ HIGUCHI, Hiromi 71/8/28
36 Death Match ! Monster G-Men vs Bagaron
(Shitou ! G-men tai Kaiju Begaron)
Bagaron
Alien Nebula
TAKAKU, Susumu ISHIGURO, Kohichi 71/9/4
37 Operation Destroy the Saucer Base of Gori
(Gori no Enban-kichi Bakuha Dai-sakusen)
Bagaron
Minus humans
TAKAKU, Susumu ISHIGURO, Kohichi71/9/11
38 Sphinx, Advance Toward Japan
(Sphinx Zensin seyo)
Sphinx
Spider monster
Egiptan Mutant
TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/9/18
39 Mission Break into the Monster Zone
(Kaiju-chiku Toppa-sakusen)
Spider Monster TSUJI, Masaki TSUCHIYA, Keinosuke 71/9/25
40 Monster who Whistled the Reed Pipe
(Kusa-bue o fuku Kaiju)
Methanodon
Magmasaurus
ITOH, Tsunehisa HIGUCHI, Hiromi 71/10/2
41 The Gas Monster Dies at Dawn
(Gas Kaiju Akatsuki ni Shisu)
Methanodon
Magmasaurus
ITOH, Tsunehisa HIGUCHI, Hiromi 71/10/9
42 Solar Mask Arrives from space
(Uchu kara kita Taiyou-mask)
Tengudon
Kabagon
Solar Mask
ITOH, Tsunehisa TSUCHIYA, Keinosuke 71/10/16
43 Monster Kabagon Appear !!
(Kaiju Kabagon no Shutsugen !!)
Kabagon
Solar Mask
ITOH, Tsunehisa TSUCHIYA, Keinosuke 71/10/23
44 Alien Kyudora the Space Phantom Killer
(Uchu no Tohri-ma Kyudorah-seijin)
Alien Kyudora
Alien Pal
TAKAKU, Susumu ISHIGURO, Kohichi 71/10/30
45 Alien Pal Forever
(Pal-yuusei-jin yo Eien nare)
Alien Kyudora
Alien Pal
TAKAKU, Susumu ISHIGURO, Kohichi 71/11/6
46 A Letter of Inviation from the Dead
(Shisha kara no Shoutai-jou)
Alien Gama
Gama Monster
YAMAZAKI, Haruya TSUCHIYA, Keinosuke 71/11/13
47 Alien Gama Commences the Attach !!
(Gama-seijin Kougeki Kaishi !!)
Alien Gama
Gama Monster
YAMAZAKI, Haruya TSUCHIYA, Keinosuke 71/11/20
48 Bobby, Don't become a Monster !!
(Bobby yo Kaiju ni Naruna !!)
Dog Monster YAMAZAKI, Haruya HIGUCHI, Hiromi 71/11/27
49 Noman the Genius Monster of Tragic
(Kanashiki Tensai-kaiju Noman)
Alien Monster (Noman) YAMAZAKI, Haruya HIGUCHI, Hiromi 71/12/4
50 Beat Alien Igohru !
(Igohru-seijin o Taose !)
Black Dragon
Alien Igohru
Pseudo-spectremanr
TSUJI, Masaki ISHIGURO, Kohichi 71/12/11
51 Riddle of Cobalt Monster
(Cobalt Kaiju no Nazo)
Black Dragon
Alien Igohru
Pseudo-spectremanr
TSUJI, Masaki ISHIGURO, Kohichi 71/12/18
52 The Big Operation, Transportation of Mount Dragon !!
(Mount Dragon Yusou Dai-sakusen !!)
Mount Dragon
Birdman
TAKAKU, Susumu TSUCHIYA, Keinosuke 71/12/25
53 Terror of the Iron Claws
(Kyoufu no Tetsu no Tsume)
Computer Monster
Grass humanoid
Grass Monster
ITOH, Tsunehisa ISHIGURO, Kohichi 72/1/1
54 Purge the Computer Monster !
(Datou-seyo ! Computer-kaiju)
Computer Monster
Grass humanoid
Grass Monster
ITOH, Tsunehisa ISHIGURO, Kohichi 72/1/8
55 Mission Assassinate Spectreman
(Spectreman Ansatsu-shirei)
Alien Killer
Muderah 3 Brothers
Meteor Mask
YAMAZAKI, HaruyaHASEGAWA, Yasuharu 72/1/15
56 Meteor Mask the Space Assassin
(Uchu no Korosi-ya Ryusei-kamen)
Alien Killer
Muderah 3 Brothers
Meteor Mask
YAMAZAKI, Haruya HASEGAWA, Yasuharu 72/1/22
57 Ressurection of Great Satan the Witch
(Majo Great Satan no Fukkatsu)
Great Satan
Alien Satan
Goruda
TAKAKU, Susumu TSUCHIYA, Keinosuke 72/1/29
58 Goruda the Phantom Monster
(Maborosi no Kaiju Goruda)
Great Satan
Alien Satan
Goruda
TAKAKU, Susumu TSUCHIYA, Keinosuke 72/2/5
59 Alien Genos the Messenger of Hell
(Jigoku no Shisha Genos-seijin)
Dokuron
Alien Genos
TAKAKU, Susumu HIGUCHI, Hiromi 72/2/26
60 Death Dance of Monster Dokuron
(Kaiju Dokuron Shi no Odori)
Dokuron
Alien Genos
TAKAKU, Susumu HIGUCHI, Hiromi 72/3/4
61 Terror of Monster Show
(Kyoufu no Kaiju-show)
Kihtotto
Alien Migeru (Gamuro)
ITOH, Tsunehisa OHTSUKACKanji 72/3/11
62 The Final Death-match against Dr. Gori
(Saigo no Shitou da Enjin Gori)
Decideman
Moggus
YAMAZAKI, Haruya TSUCHIYA, Keinosuke 72/3/18
63 Goodbye Spectreman
(Sayounara Spectreman)
Rah
Space Simian Gori
YAMAZAKI, Haruya TSUCHIYA, Keinosuke 72/3/25
Unused Do not shoot the butterfly
(Sono Cho o Utsuna)
Butterfly Monster

*Episode No.9 "Terror of Nezubirdon" and No.10 "Stop the Monster train" was re-broadcasred in 1972/02/12 (Feb.12, 1972) and 1972/02/19 (Feb.19, 1972) , respectively. For that reason, total episode number of Spectreman is 65.
*I made the list described above up refering the previous list made by John CASSIDY on SPECTREMAN -- the absolute fan page. Thanks to you & to the page.

 • There was the 5th planet of Guishitesu solar system which was located 40 thousands light years distant from the earth in the direction of the Sagittarius. That 5th planet called the planet E had the high-civilized and the peace-loving simian society. A simian Dr. Gori who had a marvelous brain as IQ 300 in this planet. Though he had been occupated in the development of electronic science section, he attempted a coup d'etat with some of troops 3 month ago, because of his being a born dictator. The attemption of Dr. Gori was exposed by the automatic system for preventiing of crimes, he was put on a simian trial for that reason, and he was condemned to a punishment of improving his psychopath.
  The simian Dr. Gori escaped from the planet E with a soldier Rah, and with all of his super-mechanism and the mighty chair which was invented in secret by him the day before. The long wandering journey was been continued. After caughting in a magnetic storm and not putting into orbit because of the mighty chair troubling, he finally encountered the 3rd planet of a solar system, the earth. He decided to planet-jack and to gain the Emperor of the earth as green growing jewelry. The operateions the earth-jack of space simian Dr. Gori was commenced.
  Dr. GORI invented the monsters one after another marking down the pollution of the ground, and trapped the earth to confusion and fear."
  The planet NEBURA -- one of the United Nations in space -- perceived the ambition of Dr. Gori. The planet NEBURA was established as to keep the civilization and order of each planet in space -- 'All of planets have the right of accomplishing thier naturally change, and not permit to be artificially influenced by other planet' --, dispatched the cyborg = 'SPECTREMAN'.
  Johji GAMOU (Jeorge) who was a human style of SPECTREMAN joined the gird members against pollution (the pollution G-men) because of being easy to collect information on the earth. GAMOU was transformed Spectreman to defend the earth by the planet NEBURA ordering, and smashed the ambition of Dr. Gori. (Episodes 01-36)
  The secret base which Dr. Gori constructed in underground of the mountain zone was destroyed by the pollution G-men acting at the risk of their lives. (Episode 37)
  But Dr. Gori re-landed in Japan using the tank re-produced SPHINX, and robbed an atomic fuel "Puranium" of the most up-to-date in the world, and then was commenced the new operations of the earth-jack. (Episodes 38-39)
  The space simian Gori penetrated into the week point of SPECTREMAN because of investigating the ability of SPECTREMAN thoroughly and completely. The needed time when SPECTREMAN strike his light beam (the spectre flash) is 2.5 seconds. Dr. Gori thought that He won SPECTREMAN if He beaten SPECTREMAN within that moment, and produced the monster DECIDEMAN who was transplanted the central nerves of a pugilist Pinton KIDOGUCHI. Dr. Gori challenged SPECTREMAN to the final battle.
  When they crossed, the spectre flash struck quickly DECIDEMAN than DECIDEMAN's one.
  Dr. Gori lost DECIDEMAN, transplanted his subordinate Rah with central nerves -- the same one of DECIDEMAN -- , and ordered Rah to fight to the death. On the other hand, Johji GAMOU had a wound when he smuggled into the secret base of Dr. Gori. He was not likely to transform SPECTREMAN easily, because he could not anti-transform into his human style if he transformed with his wounded body. Finally, GAMOU who was aware of that transformed, and won Rah who became the simian bomb.
  Dr. Gori was cut his ambition off and lost his confidant Rah committed suicide with bomb in front of SPECTREMAN's hand.
  SPECTREAN finished his roll, returned to the planet NEBULA. (Episodes 62-63)

  Title
  Space Simian Gori (Episodes 01-20)
  (Uchu Enjin Gori)
  Space Simian Gori vs Spectreman (Episodes 21-39)
  (Uchu Enjin Gori tai Spectreman)
  Spectreman (Episodes 40-63)
  (Spectreman)
  Term of broadcast/1971/01/02 - 1972/03/25
  Broadcasting station/Fuji TV
  On air time/Saturday, 19 : 00 - 19 : 30
  Form/16 m/m, 30 minutes, color, total 63 episodes

  Staff
  Producer / SAGISU, Tomio SAGISU, Tomio
  Assistant producer / SHINOHARA, Shigeru, SHIBATA, Kenji SHINOHARA, Shigeru
  Planning / MATOBA, Tohru MATOBA, Tohru
  Original story lines / USHIO, Sohji
  Charge of Fuji TV / BESSHO, Takaharu BESSHO, Takaharu
  Chief of works / KURODA, Tatsuo, NARITA, Isohachi
  Progress of work / ITOH, Sadayuki, TAKAHASHI, Yoshinobu
  Music / MIYAUCHI, Kunio
  Composer of drama music / TERASHIMA, Naohiko
  Music selection / YOSHIDA, Masao
  Effect / Ishida Sound Production (NAKANISHI, Taizoh)
  Camera / KAKITA, Isamu, HOSOKAWA, Masashi
  Lighting / OHNISHI, Kenshoh, Sougo Kikaku
  Art / IIDA, Kimio
  Assistant director / SAKAMOTO, Yasuhiko, ISHIKAWA, Yuhichi
  Director (Special effect) / MATOBA, Tohru, SAKAI, Takeo, YAJIMA, Nobuo
  Camera (Special effect) / SHIMODA, Hisashi
  Lighting (Special effect) / YOSHIDA, Kazuo (Hatayama Denki)
  Art (Special effect) / INOUE, Yasuyuki, KUBONO, Hiroo
  Plastic art (monster-maker) / TAKAYAMA, Ryohsaku, SUZUKI, Tohru
  TAKAYAMA, Ryohsaku
  Clickable !
  Wire works / NAKAJIMA, Tetsuo, HIRANABE, Takumi
  Model animation / FUJIMORI, Masayo
  Picture for synthesis / WATANABE, Yoshio, SAGIZU, Tomio WATANABE, Yoshio
  Camera for animation / ITOH, Sadao/ ITOH, Sadao
  Document recording / FUKUSHIMA, Yuhko, TOKITA, Setsuko, FUJISAWA, Sumiko
  Make-up / TAGUCHI, Noriko
  Dresses / Kyoto Ishoh
  Editing / KOUZONO, Minoru (Kohei-sya)
  Recording / Aoi Studio
  Film deveropment / Sony PIC
  Cooperation for dresses / ISHIKAWA, Yohsuke, ISHIKAWA Mens Ware
  Cooperation for camera / Denki-kagaku-keiki Co,.Ltd., Tokyo Urata Nihon-Denshi-Kohgakuin


  Act persons
  GAMOU, Johji (George) / NARIKAWA, Tetsuo
  NARIKAWA, Tetsuo
  Clickable !
  KURATA (room chief) / OHHIRA, Tohru OHHIRA, Tohru
  KAGA, Shinkichi / WATANABE, Takamitsu WATANABE, Takamitsu
  OHTA, Takashi / ARAI, Kazuo ARAI, Kazuo
  ARITOH, Toshio / OZAKI, Kohji OZAKI, Kohji
  ENDOH, Rie / KONISHI, Machiko (Episodes 01-10) KONISHI, Machiko
  TACHIBANA, Mineko / SHIN, Sakurako (19 - 35) SHIN, Sakurako
  SAWA, Midori / GOTOH, Rumi (36 - 39) GOTOH, Rumi
  YANAGIDA, Hiromi / SAKURAI, Taeko (40 - 63) SAKURAI, Taeko
  SPECTREMAN / UENISHI, Kohji
  UENISHI, Kohji
  Clickable !
  Space Simian GORI / TOHYA, Takanobu TOHYA, Takanobu
  The Voice of GORI / KATOH, Seizou, KOBAYASHI, Kiyoshi, NISHIYAMA, Ren KOBAYASHI, Kiyoshi
  Space Simian RAH / UENISHI, Kohji
  MONSTERS / ISHIZAKI, Mituhiro, ARIKAWA, Kanemitsu, KAMOSHIDA, Kazuo, and the others
  NARRATOR (The Voice of NEBULA) / KOBAYASHI, Kyohji KOBAYASHI, Kyooji  Spectreman Monsters Dr.Gori Related Items Filmography  Your visiting number is (Since Spring 26,1999)