Pražský smíšený sbor 2003 Live
CD No.購入番号(P)
PSS001CA10642003
TR.Titletime
Biblické písnĕ op.99 B.185 より
Music:Antonín Dvořák/Arranged by:Jarmil Burghauser
1 5.Bože, Bože! Píseň novou2:25
2 8.Popatřiž na mne2:39
3 6.Slyš, ó Bože, volání mé2:41
4 4.Hospodin jest múj pastýř2:34
5 7.Při řekách babylonských2:55
6 3.Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou2:52
7 10.Zpívejte Hospodinu píseň novou1:42
Proprium festivum monasteriense
Music:Petr Eben
8 1.Introitus3:08
9 2.Alleluja4:12
10 3.Offertorium2:00
11 4.Communio3:04
12 Máří Magdalena
Music:Antonín Tucapský
15:56
13 Modlitba
Music:Zdeněk Lukáš
8:35

合唱:Pražský smíšený sbor[Prague Mixed Choir]
指揮:Miroslav Košler
オルガン:Jan Steyer
打楽器:Vladimír Vlas´k([13])

プライベート盤の一覧に戻る