Paminger, Leonhard (Aistria) 1495-1567Pater Noster
作曲年編成伴奏
4vva cappella
校訂者編成伴奏
a4vva cappella
出版a調査中==not in the collections
録音aNiederrheinische Chorgemeinschaft(Hartmut Schmidt) -Koch Schwann

≪イニシャル Pの作曲家に戻る
▲トップページに戻る