Lundvik, Hildor (Sweden) 1885-1951Det första vårrengnet 〜最初の春の雨
Text:Vilhelm Ekelund
作曲年編成伴奏
1932出版混声 SATBa cappella
出版Nordiska Musikförlaget
録音Uppsala University Chamber Choir(Stefan Parkman) -CHANDOS
Allmänna Sången(Cecilia Rydinger Alin) -BIS
Till Axel Nylander och Stockholms Radiokör

När löven falla
Text:Kerstin Hed
作曲年編成伴奏
*何年*男声 TTBBa cappella
出版Carl Gehrmans Musikförlag

Över dina händer lutad 〜おまえの両手の上にこうべを垂れた
Text:Anders Österling
作曲年編成伴奏
*何年*男声 TTBBa cappella
出版Carl Gehrmans Musikförlag
録音Svanholm Singers(Sofia Söderberg Eberhard) -nosag records

Som ett blommande mandelträd 〜花開くアーモンドの木のように
Text:Pär Lagerkvist
作曲年編成伴奏
1932出版混声 SATBa cappella
出版Nordiska Musikförlaget
録音Rilke Ensemble(Gunnar Eriksson) -Prophone
Rilkeensemblen(Gunnar Eriksson) -PROPRIUS PROP9926(RA205)
Kammarkören Acappella(Mats Runge) -Fusion
Uppsala University Chamber Choir(Stefan Parkman) -CHANDOS
Allmänna Sången(Cecilia Rydinger Alin) -BIS
Till Axel Nylander och Stockholms Radiokör

Verlaine-stämning
Text:Vilhelm Ekelund
作曲年編成伴奏
1938出版混声 SATBa cappella
出版Nordiska Musikförlaget
録音Rilke Ensemble(Gunnar Eriksson) -Prophone
Allmänna Sången(Cecilia Rydinger Alin) -BIS
Till Kurt Atterberg

≪イニシャル Lの作曲家に戻る
▲トップページに戻る