Lundquist, Torbjörn Iwan (Sweden) 1920-2000Afton 〜夕べ
Text:Bo Setterlind
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版Sveriges Körförbunds Förlag
録音Luleå kammarkör(Einar Isacson) -BIS
Luleå Kammarkor(Einar Isacson) *BIS LP-4(RA046)

Fröjdefullt sjunga de fålglar små
作曲年編成伴奏
1962出版男声 TBBa cappella
出版Carl Gehrmans Musikförlag

Ute bläser sommarvind
Text:S. Hedborn
作曲年編成伴奏
1962出版男声 s(t)-solo, TTBBa cappella
出版Carl Gehrmans Musikförlag

≪イニシャル Lの作曲家に戻る
▲トップページに戻る