Lindberg, Oskar (Sweden) 1887-1955Pingst
Text:Oscar Levertin
作曲年編成伴奏
1911混声a cappella
出版Nordiska==not_in_library
録音Vasteras Domkyrkas Gosskor(Bror Samuelson) -Proprius PROP7831(RA156)
Uppsala University Chamber Choir(Stefan Parkman) -CHANDOS
Rilke Ensemblen(Gunnar Eriksson) -Swedish Society
Enskekde Kammarkör(Eva Karpe) -nosag records
The Erik Westberg Vocal Ensemble(Erik Westberg) -opus3

Stilla sköna aftontimma
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版調査中==not_in_library
録音The Erik Westberg Vocal Ensemble(Erik Westberg) -opus3
Enskekde Kammarkör(Eva Karpe) -nosag records

Stjärntandningen 〜星の輝き
Text:Verner von Heidenstam
作曲年編成伴奏
*何年*混声 SATBa cappella
出版Nordiska Musikförlaget
録音Radiokoren(Eric Ericson) -Polar POLS337(RA119)
Luleå kammarkor(Einar Isacson) -Proprius PROP7797(RA180)
Uppsala University Chamber Choir(Stefan Parkman) -CHANDOS
Rilke Ensemblen(Gunnar Eriksson) -Swedish Society
St. Johannes Chamber Choir(Karin Oldgren) -Footprint
Till Musikaliska Sällskapet och DAVID ÅHLÉn

≪イニシャル Lの作曲家に戻る
▲トップページに戻る