Bäck, Sven-Erik (Sweden) 1919-1994Bedjen, och eder skall varda givet
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版Verbum Kirkliga==not_in_library
録音The Swedish Radio Choir(Eric Ercison) -Phono Suecia
Radiokoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)

Behold I am making all things new
作曲年編成伴奏
1968混声 SATBa cappella
出版Nordiska Musikförlaget
録音The Swedish Radio Choir(Eric Ercison) -Phono Suecia
Radiokoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)

Den stund kommer
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版Verbum Kirkliga==not_in_library
録音The Stockholm Chamber Choir(Sven-Erik Bäck) -Phono Suecia
Kammarkoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)

Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版Verbum Kirkliga==not_in_library
録音The Swedish Radio Choir(Eric Ercison) -Phono Suecia
Radiokoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)

Goddag himmel, goddag sol [Denna stjärna är för oss alla]
作曲年編成伴奏
1991男声 TTBB,diva cappella
出版Manuscript(SMIC)==not_in_library
録音Rilke Ensemblen(Gunnar Eriksson) -Caprice
first performance:13th, Apr. 1991 Orphei Drängar/cond.:Eric Ericson

Han blev lydig intill döden
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版調査中==not_in_library
録音The Stockholm Chamber Choir(Sven-Erik Bäck) -Phono Suecia
Kammarkoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)

"Herr, zu wem sollen wir gehen?"
作曲年編成伴奏
1965混声a cappella
出版Nordiska Musikförlaget
録音The Swedish Radio Choir(Eric Ercison) -Phono Suecia
Radiokoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)
Im Auftrag der Internationalen Heinrich Schütz-Gesellschaft komponiert

Icke kommer var och en in i himmelriket
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版Verbum Kirkliga==not_in_library
録音The Stockholm Chamber Choir(Sven-Erik Bäck) -Phono Suecia
Kammarkoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)

Jag är livets bröd -- Ego sum panis vitae
作曲年編成伴奏
1967出版混声 SATBa cappella
出版Nordiska Musikförlaget ラテン語
Verbum Kirkliga==not_in_library
録音The Swedish Radio Choir(Eric Ercison) -Phono Suecia
Radiokoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)
Kungl. Musikhögskolans Kammarkör(Eric Ericson) -KMH-Förlaget

Jesus, tänk på mig -- Domine memento mei
作曲年編成伴奏
1959混声 SATBa cappella
出版Verbum Kirkliga==not_in_library スウェーデン語
G.Schirmer ラテン語/英語
録音The Stockholm Chamber Choir(Sven-Erik Bäck) -Phono Suecia
Radiokoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)
The Eric Ericson Chamber Choir(Eric Ericson) -Phono Suecia

Mörkret skall skilja
Text:Östen Sjöstrand
作曲年編成伴奏
1984混声a cappella
出版Manuscript==not_in_library
録音The Eric Ericson Chamber Choir(Eric Ericson) -Phono Suecia

Natten är framskriden -- Nox praecessit
作曲年編成伴奏
1959混声 SATBa cappella
出版Verbum Kirkliga==not_in_library スェーデン語
G.Schirmer ラテン語
録音The Swedish Radio Choir(Eric Ercison) -Phono Suecia
Radiokoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)
The Eric Ericson Chamber Choir(Eric Ericson) -Phono Suecia

Och Ordet vart kött
作曲年編成伴奏
1960混声 SATBa cappella
出版Svenska Kyrkans Diakonistyrelses
録音The Swedish Radio Choir(Eric Ercison) -Phono Suecia
Radiokoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)

Se, vi gå upp till Jerusalem -- Ecce Ascendimus Jerosolymam
作曲年編成伴奏
1959混声 SATBa cappella
出版スウェーデン語 Verbum Kirkliga==not_in_library
G.Schirmer ラテン語,英語
録音The Stockholm Chamber Choir(Sven-Erik Bäck) -Phono Suecia
Kammarkoren(Sven-Erik Bäck) -Suecia PS10(RA141)
The Eric Ericson Chamber Choir(Eric Ericson) -Phono Suecia
St.Jacob's Chamber Choir(Gary Graden) -BIS

Som hjorten törstar 〜鹿が渇きを覚えるように
Text:Georg Andersson
作曲年編成伴奏
1973混声 SATBa cappella
出版Nordiska Musikförlaget
録音Vasteras Domkyrkas Gosskor(Bror Samuelson) -Proprius PROP7831(RA156)
The Swedish Chamber Choir(Simon Phipps) -musica rediviva

The Transfiguration
作曲年編成伴奏
1966混声 SATBa cappella
出版Nordiska Musikförlaget
録音The Stockholm Chamber Choir(Eric Ericson) -Phono Suecia
Kammarkoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)
Commissioned by the Upsala College Choir and its director Richard Toensing

Ty så älskade Gud världen -- "Ur Johannes 3" より
作曲年編成伴奏
1946混声 SABOrg.
出版Sveriges Körförbunds Förlag
録音Kammarkoren(Eric Ericson) -Proprius PROP9932(RA169)
The Eric Ericson Chamber Choir(Eric Ericson) -Phono Suecia

Utrannsaka mig
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版Verbum Kirkliga==not_in_library
録音The Swedish Radio Choir(Eric Ercison) -Phono Suecia
Radiokoren(Eric Ericson) -Suecia PS10(RA141)

Vaken för den skull
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版Verbum Kirkliga==not_in_library
録音The Stockholm Chamber Choir(Sven-Erik Bäck) -Phono Suecia
Kammarkoren(Sven-Erik Bäck) -Suecia PS10(RA141)

Våren 〜春
Text:Juan R. Jiménez
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版Nordiska==not_in_library
録音Allmänna Sången(Cecilia Rydinger Alin) -BIS
Rilke Ensemblen(Gunnar Eriksson) -Swedish Society

≪イニシャル Bの作曲家に戻る
▲トップページに戻る