Rabe, Folke (Sweden) b.1935


[External Links]
 • Folke Rabe
 • Reimers Website
  Joe's harp
  作曲年編成伴奏
  1970混声a cappella
  出版Nordiska Musikförlaget
  録音Bromma Kammarkor(Bo Johansson) -Proprius PROP7802(RA151)
  The Chamber Choir of the School of Music Göteborg University(Gunnar Eriksson) -Swedish Society

  Pièce
  Text:Lasse O'Måsson
  作曲年編成伴奏
  1961混声a cappella
  出版Nordiska Musikförlaget
  録音The Bel Canto Choir(Karl-Erik Andersson) -Phono Suecia

  Rondes
  作曲年編成伴奏
  a1964/65混声 SATB,diva cappella
  b1964/65男声 TTBB,diva cappella
  出版aNordiska Musikförlaget
  aGustav Bosse
  aSulasol
  bNordiska Musikförlaget
  録音bOrphei Dränger(Robert Sund) -Phono Suecia
  bSvanholm Singers(Eva Bohlin) -プライベート盤

  to love
  Text:e.e.cummings
  作曲年編成伴奏
  1984混声a cappella
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  出版Reimers==not_in_library
  録音The Swedish Radio Choir(Mats Nilsson) -Phono Suecia

  Två strofer
  Text:Göran Sonnevi
  作曲年編成伴奏
  1980混声 SATB,diva cappella
  出版Edition Reimers
  録音The Swedish Radio Choir(Mats Nilsson) -Phono Suecia
  Komponerad på beställning av Sosialistisk Kor - Bergen, med stöd från Nordiska Ministerrådet genom NOMUS.

  ≪イニシャル Rの作曲家に戻る
  ▲トップページに戻る