Hiller, Tobias (Germany) 1966-20106 Mörike-Vertonungen 〜 6つのメーリケの詩による合唱曲
Text:Eduard Mörike
作曲年編成伴奏
2004混声 SATBa cappella
1Nimmersatte Liebe飽くなき愛
6Seufzerため息
出版1earthsongs=S-258=not_in_library
6earthsongs=S-259=not_in_library
録音1,6Tübingen Collegium Musicum(Tobias Hiller) -earthsongs

≪イニシャル Hの作曲家に戻る
▲トップページに戻る