Hägg, Torsten (Sweden) 1910-2002Det är vackrast nä det skymmer
Text:Pär Lagerkvist
作曲年編成伴奏
1964出版男声 TTBBa cappella
出版Carl Gehrmans Musikförlag

≪イニシャル Hの作曲家に戻る
▲トップページに戻る