Falla, Manuel de (Spain) 1876-1946


[External Links]
 • Manuel de Falla
  Balada de Mallorca 〜マジョルカのバラード
  Text:Jacint Verdaguer
  作曲年編成伴奏
  1933混声 SATB,diva cappella
  出版G. Ricordi & Co.
  録音Coro de Cámera del Palau de l Música Catalana(Jordi Casas) -Arsis(Geaster)
  Coro Cervantes(Carlos Aransay) -SIGNUM CLASSICS
  A la "Capella clássica" de Mallorca

  Invocatio ad Individuam Trinitatem
  作曲年編成伴奏
  1935混声 SATBa cappella
  出版Editorial Música Mundana=*=not_in_library
  録音Coro Cervantes(Carlos Fernández Aransay) -Guild

  La Atlántida Cantata escénica en un prógo y 3 partes sobre el poema de Mosén Jacinto Verguer
  Text:Jacint Verdaguer
  作曲年編成伴奏
  1925-1946混声Orch.
  (1)Salve en el mar
  出版Ricordi==not_in_library
  録音(1)Coro Cervantes(Carlos Fernández Aransay) -Guild
  未完。弟子の Ernesto Halffter により1960年に完成。

  ≪イニシャル Fの作曲家に戻る
  ▲トップページに戻る