Österling, Fredrik (Sweden) b.1966

Fredrik Österling


Quartetto: étude sentimentale
Text:Paul Verlaine
作曲年編成伴奏
2000混声 SATBa cappella
出版Manuscript(SMIC)==not_in_library
録音Vox Vokalkvartetten() -Footprint

Sonnet XVII
Text:William Shakespeare
作曲年編成伴奏
1991/1993混声a cappella
出版Tons==not_in_library
録音Rilke Ensemblen(Gunnar Eriksson) -Caprice

Tyst är det rum
Text:Pär Lagerkvist
作曲年編成伴奏
*何年*混声 SATBa cappella
出版調査中==not_in_library
録音Vox Vokalkvartetten() -Footprint

≪イニシャル Oの作曲家に戻る
▲トップページに戻る