Nielsen, Svend (Denmark) b.1937Det dybe smil 1
Text:Helge Rode
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版調査中==not_in_library
録音Jysk Akademisk Kor(Søren Birch) -Point records

Det dybe smil 2
Text:Helge Rode
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版調査中==not_in_library
録音Jysk Akademisk Kor(Søren Birch) -Point records

Det dybe smil 3
Text:Helge Rode
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版調査中==not_in_library
録音Jysk Akademisk Kor(Søren Birch) -Point records

Kapitler 〜章
Text:William Heinesen
作曲年編成伴奏
2003混声a cappella
1Grå og blaesende vinterdagどんよりとして風の強い冬の日
2...under fjeldet山のふもとに…
出版調査中==not_in_library
録音Aarhus Universitetskor(Carsten Seyer-Hansen) -Danacord

Mellem morbaertraeets
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版調査中==not_in_library
録音Jysk Akademisk Kor(Søren Birch) -Point records

≪イニシャル Nの作曲家に戻る
▲トップページに戻る