Morén, John (Sweden) 1854-1932Se, vi gå upp till Jerusalem
作曲年編成伴奏
*何年*混声a cappella
出版調査中==not_in_library
録音The Gösta Ohlin Vocal Ensemble(Gösta Ohlin) -Musica Sveciae

≪イニシャル Mの作曲家に戻る
▲トップページに戻る